Závada Pál Magyar ünnep címen írt drámát a Nemzeti felkérésére

Závada Pál: Magyar ünnep címen írt drámát a Nemzeti Színház drámapályázatára a "Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteljed azt" parancsolatra. Bővebben: "Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteljed azt. Hat
napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az
Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se
fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se
jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr
az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik
napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és
megszentelé azt."

2009 tavaszáig kellett leadnia művét annak a 10 drámaírónak, akit a Nemzeti Színház a 10 parancsolat egy-egy parancsolatának színpadi feldolgozására felkért. 2009 . május 31-én a Nemzeti Színházban vendégeskedtek az elkészült drámák szerzői, mindösszesen nyolcan. Ott hirdették ki az elkészült művek listáját.

Az olvasóbizottság tagjai voltak: Alföldi Róbert, Keszthelyi Kinga,
Molnár Piroska, Perczel Enikő, Radnóti Zsuzsa és Vörös Róbert.

Ez történt az elkészült darabokkal, illetve a Nemzeti hosszú távú tervei:

A 2009. június 10-én, a Pécsi Országos Színházi Találkozó Nyílt
Fórum elnevezésű programján, amely a hazai színházi szakmának és
természetesen a fesztivál közönségének az évadban elkészült
legfontosabb színpadi műveket mutatja be, felolvastak minden darabból
egy-egy részletet a felolvasó színházi hagyományoknak megfelelően, a
Dramaturg Céh szervezésében.
A nyolc műből kiválasztott jeleneteket, részleteket felolvasták:
Nagy Mari, Murányi Tünde, Hevér Gábor, Hollósi Frigyes, László Zsolt, Stohl András.

Programfelelős: Perczel Enikő
Dramaturg: Vörös Róbert
Rendező: Alföldi Róbert
A felolvasás előtt Alföldi Róbert, a felolvasások rendezője Radnóti
Zsuzsával, a „Tízparancsolat“ meghívásos drámapályázat zsűritagjával
beszélgetett.

A Nemzeti színészei 2009/10-es évad novemberétől kezdve minden hónapban felolvasnak
egy-egy darabot, lehetőleg már annak a rendezőnek az irányításával,
akit a színház a továbbiakban felkér a darab megrendezésére. A
felolvasást megelőzi egy intenzív, közös munka a rendezővel, illetve a
színház dramaturgiájával. Így kívánjuk bevezetni a darabokat a nézői és
szakmai köztudatba.

A 2010/11-es évadban a nyolcból öt darabot a Nemzeti Színház
Gobbi Hilda Színpadán műsorra tűznek, és repertoáron tartanak. A másik
három darabot a következő évadban mutatják be.

A Nemzeti Színház Színműtár elnevezésű sorozatában mind a nyolc elkészült mű
megjelenik. A tervek között szerepel, hogy a későbbiekben a művek három nyelven
(angol, német, francia), egy vaskosabb kötetben is megjelennek.