Závada Pál: Természetes fény

Ha van hozzá kedvük, képzeljenek el hát bennünket egy kistotál csoportképen – érdemes volna magasító állványról exponálni –, amint kiürítjük málhánkat az udvaron, hogy tartalmát tüzetesen átvizsgálhassák.  – Závada Pál Könyvfesztiválra megjelent, új regényéből ajánlunk egy részletet a Magvető Kiadó jóvoltából.

DARVASI SZÍV

Részletek Darvasi László október negyvenötödiki netnaplójából – Hétfő

Kedves naplóm, a csodák ugrásra készen, acsarogva szaggatják pórázukat.

Szív Ernő ma erre a hörgésre ébred fél 6-kor, bekapcsolja az Eurosportot, a Napkeltét, a CD-lejátszót meg a hajszárítót. Isten áldd a hangzavart, morogja el fohászát, és egyszerre kilenc tárcát kezd el írni három lapba, s egyúttal leugrik a napi- és hetisajtóért.


Különös házasság

Mikszáth Kálmán regényéből színpadra írta Závada Pál

SZEREPLŐK


ButtlerJános gróf

Dőry István báró, főszolgabíró

Dőry Mária, a lánya

Horváth Piroska, Buttler menyasszonya

Horváth Miklós, Piroska apja

Bernáth Zsiga, Buttler barátja

Fáy István, Buttler gyámapja

Fáyné, Buttler gyámanyja

Szucsinka plébános

Medve Ignác orvos

Tóth Istók kocsmáros

Vidonka Józsi ezermester

Pereviczky ügyvéd

Madame Malipau társalkodónő

Szirmay kontesz

Izsépy kontesz

Fischer, egri érsek

Markstein kanonok

Hauer kanonok

Jeszenka pandúr


ELŐJÁTÉK


Erdő – 1812 május


Diófák tere avagy Szólj anyádnak, jöjjön ki!

II. felvonás

MÁSODIK FELVONÁS


1. kép

Szín: A polgármesteri hivatal tanácsterme


1./1.


(Idő: másnap, csütörtökön késő-délelőtt)


F. SZABÓ jön be Gubával, a nyomukban Enci

Encikém, sürgesd meg a bandát, mert már…


ENCI

Jó, de hát most hívott a Hajni, hogy elaludtak…


F. SZABÓ

…mindjárt ebédidő, és még el se kezdtük! Enci kimegy.


GUBA

Odatelefonáltam, és állítólag nem a Fricinek néz ki a választmányi győzelem.


F. SZABÓ

Na, várjuk csak ki a végét!


GUBA


Diófák tere avagy Szólj anyádnak, jöjjön ki!

I. felvonás

SZEREPLŐK


MOTIKA Ferenc

BOSZÁK Frigyes regionális elnök

BOSZÁKNÉ Nusi, a felesége

BOSZÁK JULI , a lányuk

ENCI

HAJNI

POSTÁS

RENDŐR

F. SZABÓ Béla polgármester

GUBA Miklós főmérnök

SÁNTA Ernő, a volt polgármester

SÁNTÁNÉ , a helyi tévétől

NÉMET TURISTA

JÉGKRÉMES

ÚJSÁGÍRÓ


ELSŐ FELVONÁS


1. kép

Szín: A Boszák-uddvarház kertje


Bethlen

Móricz Zsigmond regényei nyomán

SZEREPLŐK


BETHLEN GÁBOR fejedelem

KÁROLYI ZSUZSANNA, a fejedelem első felesége

BÁTHORY GÁBOR, a halott fejedelem

BÁTHORY ANNA, a halott fejedelem húga

JÓSIKA ZSIGMOND, Báthory Anna férje

HOMONNAY GYÖRGY trónkövetelő

SIMONI GYÖRGY

SIMONI GYÖRGYNÉ

KERESZTESSY PÁL várkapitány

BRANDENBURGI KATALIN, a fejedelem második felesége

KAR


Diófák tere avagy Szólj anyádnak, jöjjön ki!

MÁSODIK FELVONÁS - 1. jelenet (részlet)

Szín: A polgármesteri hivatal tanácsterme


F. SZABÓ (polgármester jön be Guba főmérnökkel, a nyomukban Enci) Encikém, sürgesd meg a bandát, mert már...


ENCI Jó, de hát most hívott a Hajni, hogy elaludtak...


F. SZABÓ ...mindjárt ebédidő, és még el se kezdtük! (Enci kimegy.)


GUBA Odatelefonáltam, és állítólag nem a Boszák Fricinek néz ki a választmányi győzelem.


F. SZABÓ Na, várjuk csak ki a végét!


GUBA Meg hogy ott szaglászik az ellenzéki sajtó. Volt, aki konkrétan is kérdezősködött a Boszák-udvarházi ügyekben.


Úton a budaörsi Ótemetőbe

Részlet

Esős vagy téli időben, ha összeverődtünk, gyakran került szóba, de még a legöregebbek se láttak a dologban tisztán, hogyan is kezdődött vajon minálunk az őszibarack-termesztés. Honnan hozták, és vidékünkön ki honosította meg ezt oly kiválóan, hogy vitán felül mi lettünk ebben az elsők.


Ki, hát a Hauser gazda, úgy mondják. Hauser András, akinek Róth Teréz volt a felesége, két rokongyereket fogadtak örökbe, mert sajátjuk nem volt.


Ezt olvastuk mi is, hogy a szájhagyomány szerint.


Idegen testünk

Részlet

Erdély fővárosának bevételéről a holnapi számban tudósítom olvasóimat, írja le Urbán Vince a zárómondatot, és rácsavarja a kupakot a töltőtollára. Föllélegzik és órájára pillant, így fogja elérni még a János vitéz végét. A színház előtt megvárja, hogy kitóduljanak a nézők, köztük az unokabátyja, Flórián Imre a társaságával. Van velük egy elég szemrevaló facér vörös – kezdés előtt még beszéltek is pár szót, míg a kitáruló kapu felé meg nem indult a díszelőadásra kíváncsi tömeg.

Maga nem jön?, néz rá vissza a nő.

Nem, hát nekem…, és mutatóujjával Vince önkéntelenül koppint a szíve fölé a szivarzsebére, vagyis az oda beakasztott töltőtollára.

Mit mond?, hogy a szíve…?

Nem, dehogyis, hebeg zavartan, csak hogy dolgom van még...

De hát úgysem értenék már egymás szavát a lármában, távolra sodródva. Állna neki bemutatkozásképpen elmesélni, hogy ő egy olyan firkász, aki az országgyarapítási örömünnep élményszerű tudósítására kötelezte magát? Kezdtem volna magyarázni, hogy míg a vendégsereget bezzeg már csak a mulatság várja, nekem nemcsakhogy a délelőtti katonai parádét kell sürgősen megírnom, de még vissza is akarok nyúlni a hajnali Csucsáig?! Ahogy tekintetemmel követem a nőt, annyit látok még, hogy egy férfikönyök alaposan belapítja azt a fekete csipkébe bújtatott, dús emlőt, mégpedig a felém esőt.


Kulákprés - részlet

(1949) „Mai politikai szituációkból eredő teendők. A harc nem abban a formában van, mint kellene. Nem használtuk fel a közigazgatást és a rendőrséget, hogy a kulákokat visszaszorítsuk, érezzék, hogy a kizsákmányolást megszüntetjük. Kulák nemcsak a földbirtokosok, hanem mindenki, aki kizsákmányol. El kell érnünk azt, hogy a kulák kalapot emeljen a titkár előtt. A kulákokra nem szólnak a védő rendelkezések. Alaposan meg kell nézni házatáját, és minden szabálytalanságért felelősségre kell vonni. Trágya, szennyvíz, tűzrendészet, állattartás, állatkínzás, jelentési kötelezettség és még számtalan. Az adóvégrehajtás és egyéb behajtások tekintetében a demokrácia nem védi a kulákokat. A legnagyobbnál meg kell kezdeni a legerélyesebben a behajtást foganatosítani. Lakásínség van, tehát a kulák felesleges szobáit igénybe kell venni. Le kell járatni a kulákokat, meg kell szégyeníteni őket. A korlátozás a megsemmisítés kezdete. A határozat megengedi, hogy a kisemberek kivetését módosítsuk, de ugyanakkor a kulákokra kell kivetni, éspedig arra, aki a leghangosabb volt...