Megjelent Závada Pál új regénye

Závada Pál negyedik regénye, az Idegen testünk - innen és túl a határon, egy 1940-es éjszakán – hasonlóan előző könyveihez – XX. századi történelmi regény. Noha cselekménye 1940-ben játszódik, hőseinek sorsát a húszas–harmincas évektől a II. világháborút követő időkig követhetjük végig.
1940 szeptemberében, egy pesti fényképész-műteremben összegyűlnek a háziasszony, Weiner Janka rokoni, szerelmi és baráti vonzáskörének legfontosabb alakjai – divatáru-boltos unokanővére, papnövendék öccse meg a régi társak, a katonadiplomata, a költőjelölt, az újságírók, a barátnők –, sváb, magyar, zsidó és félzsidó magyarok. Beszélgetnek, vitatkoznak – izgalomban tartja őket az erdélyi országgyarapítás csakúgy, mint a fajvédelmi törvény –, miközben konokul, lázasan vagy reménytelenül szeretik egymást.

A regény narrátorai eleven gondolatok és érzelmek által vezérelt, többé vagy kevésbé okos, becsületes és szeretni vágyó alakokat mozgatnak és beszéltetnek – szolidáris, féltékenykedő, esetleg némileg romlott, érvényesülni vagy csupán túlélni akaró figurákat.
Závada Pál színpadra állítja őket egyetlen éjszakára, hogy föltárja, honnan jöttek, s hogy mivé lesznek, mire a háború véget ér. Sorsukon keresztül próbálja megérteni, mit okoznak a szellem, a test és a lélek mélyén a XX. századi magyar traumák, hisztériák és botrányok – a trianoni csonkolás, a rasszista észjárás és cselekvés, a zsidók üldözése és elpusztítása –, mit jelent a háborús országveszejtés, miként csap le már az új önkény, és hogy virulhatnak ki folyton az észjárás szégyenletes hagyományai.

Az Idegen testünk bár sok szállal köthető Závada korábbi regényeihez, különösen A fényképész utókorához, mégis teljesen más: fontos történelmi kérdések, hagyományok végiggondolására provokál.

Könyvbemutató június 3-án, kedden 17 órakor a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.)