Kulákprés - részlet

(1949) „Mai politikai szituációkból eredő teendők. A harc nem abban a formában van, mint kellene. Nem használtuk fel a közigazgatást és a rendőrséget, hogy a kulákokat visszaszorítsuk, érezzék, hogy a kizsákmányolást megszüntetjük. Kulák nemcsak a földbirtokosok, hanem mindenki, aki kizsákmányol. El kell érnünk azt, hogy a kulák kalapot emeljen a titkár előtt. A kulákokra nem szólnak a védő rendelkezések. Alaposan meg kell nézni házatáját, és minden szabálytalanságért felelősségre kell vonni. Trágya, szennyvíz, tűzrendészet, állattartás, állatkínzás, jelentési kötelezettség és még számtalan. Az adóvégrehajtás és egyéb behajtások tekintetében a demokrácia nem védi a kulákokat. A legnagyobbnál meg kell kezdeni a legerélyesebben a behajtást foganatosítani. Lakásínség van, tehát a kulák felesleges szobáit igénybe kell venni. Le kell járatni a kulákokat, meg kell szégyeníteni őket. A korlátozás a megsemmisítés kezdete. A határozat megengedi, hogy a kisemberek kivetését módosítsuk, de ugyanakkor a kulákokra kell kivetni, éspedig arra, aki a leghangosabb volt...

Végrehajtásnál a rendőrség által kényszeríteni a kulákot, hogy a tehenét vagy egyéb jószágát maga vezesse vagy hajtsa. Minden alkalmat meg kell ragadni, hogy az osztályharcot ered­ményesen folytassuk... A presbitereket fokozatosan megkell vakarni és ha kulák ki kell pellengérezni és megszégyeníteni. Ha kulák büntetést kap közhírré kell tenni. Minden hang ellen eljárni, amely demokrácia ellen van. Eddig éberség hiány volt, nem vigyáztunk, de mindenkit igazoltatni kell, aki szervezetbe jön, nehogy kulák is ott legyen. A harcba be kell állítani mindenkit, kézbesítőket, mezőőröket, egészségőrt, szervezeteket stb. Mindenkinek ki kell venni részét az osztályharcban, mert aki nem dolgozik nincs már türelem. Az árverés sikere érdekében a szövetkezeteket fel kell hívni, hogy a potom áron ő vegye meg. Kocsmáros de földtulajdonosnál az iparelvonást kell megoldani. A piacokat a kupecektől megtisztítani… A Függetlenségi Népfrontban nincsen-e kulák, de alaposan utánanézni. Irgalmatlanul eljárni, hogy akár adó, akár beszolgáltatási hátralékban van... Rámenni a kulákra minden körülmények közt, a legveszedelmesebbre először a Défosz és a rendőrséggel karöltve. A kuláktól se azért vegyük el a rádiót, mert angolszász híreket hallgat, hanem mert rémhírterjesztő. Minden sikert politikailag ki kell értékelni és kihasználni. A rendkívüli eseteket azonnal jelenteni kell.”

(1951) „Édes kis fijacskám ezzel a pár soros írásommal sok egésséget kívánok neked legaláb mert én azt sem tudok hogy egésséges vagyok e- vagy sem mert nagyon fáj a szivem meg a job oldalam a hogy az Apus elment magam vagyok nincsen aki vigasztaljon vagy is legaláb tanácsot adjon mert azóta mindig nyakamon vannak és tudod hogy milyen tudok lenni úgy reszketek hogy enni sem birom már elment a sárika koca is beszolg. meg adóba is 189 kilós volt, 1122 frt. ment az adóba róla, kocsit is elvittek elis adták l000 fr deha nem fizetemki az adót akkor hogy a másikat is elviszik pedig az is már van 110 kiló tán akkor levágni nemlesz mit milesz velünk?”