Kulákprés

A Kulákprés egy család, illetve egy falu történetét mutatja be 1945 és 1956 között: a kuláklisták, a beszolgáltatás, a padlássöprések, a növekvő terhek és fogyó földek idején. A falu Tótkomlós, a főszereplők a Závada család tagjai. "Azokat a dokumentumokat és leveleket, amelyek szinte akaratomtól függetlenül váltak mozgatóivá egy majdani könyv munkaprogramjának, 1983 őszén találtam egy tótkomlósi padláson. Hatásuk alá kerülve, s hogy megértsem őket, válogatni, rendezni kezdtem a papírokat, valamiféle régészeti kiállítás példájára, ahol az évtizedek üledékétől megtisztított leleteket sorszámozva, feliratokkal, jegyzetekkel ellátva mutathatom meg."
A Kulákprés először 1986-ban jelent meg, majd néhány év múlva készült el átdolgozott kiadása. "A könyvet, amely a sztálinista parasztpolitika hazai fejleményeit a makroszinten, a falu történetében és a családi magánparaszti gazdaság sorsában párhuzamosan próbálta nyomon követni, újra- és továbbírtam, illetve átszerkesztettem. Megpróbáltam megírni azt, amit a falu tagozódásának átalakulásáról, a paraszttársadalom felbomlásáról sikerült megtudnom. Közelebb akartam hozni a falutörténet szereplőit, s közvetlenebbül szeretném bemutatni, hogy mi lett a főszereplő parasztcsaláddal. Mutatok róluk fényképeket, beiktatok leveleik, irataik kópiáiból, ezeken megjelenik igazi arcuk és nevük."

A fényképek, dokumentumok, levelek felhasználásával írt könyv 1986-ban jelent meg először, majd 1991-ben másodszor, immár közelebb hozva a falutörténet alakjait. A 2006-os kiadás újdonsága, hogy az eltűnt képeket újak váltották fel, s ezekhez fűzött magyarázataival Závada más formában járja körül, mutatja meg Tótkomlóst és a kort. A Kulákprés lapjain megelevenedik a Závada-regények történelmi háttere.