Diófák tere avagy Szólj anyádnak, jöjjön ki!MÁSODIK FELVONÁS - 1. jelenet (részlet)

Szín: A polgármesteri hivatal tanácsterme

F. SZABÓ (polgármester jön be Guba főmérnökkel, a nyomukban Enci) Encikém, sürgesd meg a bandát, mert már...

ENCI Jó, de hát most hívott a Hajni, hogy elaludtak...

F. SZABÓ ...mindjárt ebédidő, és még el se kezdtük! (Enci kimegy.)

GUBA Odatelefonáltam, és állítólag nem a Boszák Fricinek néz ki a választmányi győzelem.

F. SZABÓ Na, várjuk csak ki a végét!

GUBA Meg hogy ott szaglászik az ellenzéki sajtó. Volt, aki konkrétan is kérdezősködött a Boszák-udvarházi ügyekben.

F. SZABÓ (elsápad) Baszd meg...! A Motika! És a Sánta súgott neki!, Jociék is látták...

GUBA Nyugi, Béla, nyugi! Ami minket érint – az jogilag támadhatatlan. Hogy a Frici ezen kívül még miket kavart – az ő dolga.

Enci betereli Sántát és a Jégkrémes Icát

ENCI Tessék helyet foglalni...! (Gubának:) Miki, ülhetek melléd?, ha Sánta úr lenne szíves... (Befurakszik, odébb túrja Sántát.)

SÁNTA (szenved a hőségtől, fölnéz, F. Szabónak mondja) Itt volt egy ventillátor! Én fölrakatom, te meg leszedeted?!

F. SZABÓ Fújta szét a papírokat...

ENCI Különben is légkondi lesz!

SÁNTA Ugyan már...!

F. SZABÓ Ennyien vagyunk?

JÉGKRÉMES ICA Na és a német befektető?

F. SZABÓ Mindjárt itt lesz... De mi azért elkezdhetjük. Az ad hoc-bizottsági ülést megnyitom. Encinek: De hol a némettanárnő?

ENCI Szájsebészetre kellett neki vinni a férjét.

F. SZABÓ Akkor ki fog tolmácsolni?

ENCI Hát...

F. SZABÓ Akkor írjad, Enci, jegyzőkönyvbe, és majd onnan lefordíttatjuk neki, ami rá tartozik! Tehát. Jelen vannak: F. Szabó polgármester, Guba Miklós főmérnök a Műszaki Fejlesztési Bizottság részéről, Sánta úr, a tisztelt ellenzék képviseletében mint a Gazdasági Bizottság alelnöke, aztán... te mint micsoda is vagy itt, Icukám...?

JÉGKRÉMES ICA Kereskedelmi-vendéglátási felügyelőbizottság...

F. SZABÓ Igen – s egyben mint a kisebbik koalíciós párt...

JÉGKRÉMES ICA Ellenzéki...!

F. SZABÓ Ja, pardon, mindig összekeverem, hogy is vagytok ti most... bocs... (Enci pukkadozik, és Gubát bökdösi). Viselkedjünk már! Ahelyett, Encike, hogy rögtön írnád magadat is mint szocpol-bizottság, satöbbi, oktatási-kulturális osztály részéről Hajnika mindjárt megjön... Mellesleg, csak megjegyzem, nem kell beleírni (Hajni közben bedugja a fejét), hogy kijött a rendelet, szakirányú végzettség nélkül tinektek januártól finító... Csak kisegítő munkakörbe’ vagytok foglalkoztathatók...

HAJNI (belép, nyomában a német turista) Na de főnök, nem erről volt szó!, hát azért...

F. SZABÓ Mind a kettőre vonatkozik!, kész, nem nyitok vitát...!

Hajni durcásan leül a német turistával.

GUBA (megböki F. Szabót) Béla!, legalább üdvözöld már a... – szemével a német turista felé int.

F. SZABÓ Ja, ja... Guten Tag! Kifelé: Ne nyitogassuk már azt az ajtót, vagy ki, vagy be! (Bejön a rendőr, nyomában a postás.) Gyertek be inkább, Pityu, tik is, mert...

RENDŐR Bent vagyunk...

F. SZABÓ ...jó, mert lesz feladat. (A németnek:) Grüssz Gott, liebe... Hogy is hívják...? (De mindenki csak vonogatja a vállát.)

ENCI Adjunk körbe jelenléti ívet, arra fölírja!

F. SZABÓ Na, végre egy épeszű ötlet.

HAJNI (elővesz egy papírt, ráírja a nevét, nyújtja a német turistának) Name! Name...! A papír körbemegy, hogy majd visszakerüljön Hajnihoz.

JÉGKRÉMES ICA Különben... milyen is?, élelmiszeripari a mókus?

GUBA De nem édesipari, úgyhogy lehet a témáról leszállni...

SÁNTA Kérem jegyzőkönyvbe venni Guba főmérnök durva nyomásgyakorolását, vagyis az ő velejéig korrupt közbeszerzéseinek a szellemét!

GUBA Anyád!

ENCI Különben se vagyok gyorsíró!

HAJNI (meresztgeti a szemét a jelenléti ívre, az odanyújtózkodó Encinek mondja) Há’ bazmeg..., ezt tök nem lehet kiolvasni...

Állványos tévékamerával és mikrofonokkal megérkezik Sántáné a helyi tévétől – Sánta ex-polgármester felesége.

SÁNTÁNÉ (bocsánatkérő mosollyal helyezi el a kamerát, és háromlábú mikrofonokat rakosgat ki az asztalra) Bocsánat... (Közben odahajol Sántához, puszit ad neki.) Puszi, apa...

SÁNTA Puszi, anya.

SÁNTÁNÉ Elnézést a késésért, de későn szóltak, hogy...

F. SZABÓ Nem későn, hanem direkt nem is lett szólva! Mert ez egy ad hoc-bizottság...

SÁNTA Kedves Bélám, határozatunk értelmében a városi tévé minden egyes önkormányzati...

GUBA De nem érted, hogy ez nem képviselő-testületi, hanem ad hoc?! Szólítsad föl becses nejedet, hogy szüntesse be a tevékenységet!

SÁNTA Ne hallgass rá, Margó, indítsad! Már ezt is veheted, ahogy lábbal tiporják a...

SÁNTÁNÉ (közben operatőrködik) Csinálhatnánk mikrofonpróbát?

F. SZABÓ Ki tiporja lábbal...?

SÁNTÁNÉ Kérem közelebb hajolni!

F. SZABÓ Tik!, a személyiségi jogokat!

GUBA (F. Szabónak) Mindegy, Béla... Legföljebb majd műszaki hibával szakítjuk meg az adást...

SÁNTA Na, azt próbáljátok meg! Margó, te csak vegyed!

JÉGKRÉMES ICA Nekem erre nincs időm!, nem térhetnénk a tárgyra?

ENCI Elolvad a jégkrém... (Rádől Gubára, pukkadozik.)

GUBA Akkor előterjesztem az első napirendet... Tehát a külföldi német partnerünkkel tervezett közös beruházás... Ja, ja, mein Herr... ich hoffe, ja, remélem, hogy ez a... nevezzük az egyszerűség kedvéért kolbászgyárnak...

A német turista értetlen derűvel forgatja fejét, Hajnihoz hajol, pusmognak.

F. SZABÓ Mit mond?

HAJNI ...’tudom én?! Nem értem, de ő se – úgyhogy egál.

A német turista fogdossa Hajnit, és megint a fülébe súg.

HAJNI Essen? (F. Szabónak:) Szerintem éhes... Biztos a’szitte, hogy kajálni jöttünk ide.

F. SZABÓ Mondjad neki, hogy türelem, lesz majd ebéd, utána meg kimegyünk a pulykafarmra... (A rendőrnek:) Pityukám, hallod?, de nem kell sziréna...

SÁNTA (lecsap az információra) Lefogadtam volna, hogy a becsődölt pulykafarmotokat akarjátok kolbászgyárnak, mely minden szempontból alkalmatlan...!

ENCI Most ezt írjam? (De senki se figyel rá.)

F. SZABÓ Nem a miénk... Ötvenegy százalékban városi tulajdon...

ENCI (ledobja a tollat) Franc, aki írja, úgyis veszi a tévé.

GUBA Az pedig, hogy mi alkalmas és mi nem – szakmai kérdés, Ernőkém, nyugodtan rám bízhatod!

POSTÁS Bocsánat a szóért, de pardon! Ha minekünk is lehet... (a rendőrre mutat) a Pityuval...

RENDŐR (a postásra mutat) Meg a Jocival is...

POSTÁS Szóval hogy mégiscsak mi volnánk ebbe’ a mi városunkba’...

RENDŐR Sőt, a megyébe’, Joci...

POSTÁS ...akinek egyáltalán van valami konyítása ahhoz...

RENDŐR ...hogy mi az, hogy kolbász.

POSTÁS Mer’ nehogy má’ a disznó köszörülje a böllérkést!

RENDŐR Mikor a vendég úrnak a mi kolbászunk, a Jocival, a referencia!

POSTÁS Vagyis a kolbászgyárba’ részt kérünk a társaságból...

RENDŐR Részvényt, Joci...

POSTÁS Azt mondom!, részvénytársaságból...

RENDŐR Szakmai hogymondjákon...

POSTÁS ...befektető alapon...

F. SZABÓ Jocikám, Pityukám! Ez mind nagyon szép. Na de tartunk már ott?, nem tartunk!, nahát akkor! Különben is. Beleegyezett tinektek ebbe a Boszák úr?, na ugye, hogy nem egyezett bele, nem is tud róla.

GUBA (F. Szabónak) Attól még nem árt meghallgatni őket...

F. SZABÓ (ingerülten) Akkor is tartsunk már sorrendet! Meg egy kis napirendet az általános szófosásba’! Tessék, folytasd, Guba elvtá... vagy mi vagy, Guba úr!

GUBA Szóval. A kolbászgyári prodzsekt – amely középtávon idecsábíthat további befektetőket...

F. SZABÓ Úgy van, például a gyógyturizmus terén...

JÉGKRÉMES ICA Milyen gyógyturizmus, Béla?, a termálpusztai pocsolyára gondolsz?

F. SZABÓ Termálpusztának folyamatba’ van az ionizáló gyógyhatásának a kimutatása... Hogy daganatos betegség és ecetera... És egyébként is meg kell lovagolnunk, hogy ne csak falusi turizmus legyen favorizálva, hanem falusi ÉS KISVÁROSI turizmus, ezt kell a köztudatba bedobni, hogy ÉS KISVÁROSI – nincs igazam?

JÉGKRÉMES ICA Ez infrastruktúra nélkül üres izé-pufogtatás! A kereskedelmi-vendéglátási felügyelőbizottságnak az az álláspontja...

GUBA A tietek, Ica néni, már ne haragudj, egy túlhaladott Áfész-szemlélet! Nem vagyunk az átkosban, amikor ti voltatok a...!

ENCI Igen!, szerintem... Szerintem kéne helyette egy turisztikai ad hoc-izé, ugye, Miki? Én szívesen átnyergelnék, hogyha nekem a szocpolnál amúgy is... (Guba elhúzza a száját)

F. SZABÓ Tudod, hova...

HAJNI A másik meg a média, mert – már bocsika, Margó, de én a te korodba’ meg ilyen dekoltázzsal...

SÁNTÁNÉ Hajnika, befognád, ha megkérhetlek...?!

SÁNTA Tiltakozom!

F. SZABÓ (Encinek és Hajninak) Csönd legyen! (Dohog:) Turisztikai média...! Mit akartam... (Gubához fordul:) Ja, hogy Miki, rajzoltassál délutánra, hogy ki lehessen tenni nekem a falamra, lássa a befektető úr... Az autópálya-leágazást mifelénk...

JÉGKRÉMES ICA Nem is ágazik le mifelénk...!

F. SZABÓ Mint tervezett, folyamatba’ levő útvonalat...

JÉGKRÉMES ICA De nincs is tervezett vonal se...!

F. SZABÓ Nincs-nincs, Icu, hagyjál má’! Aztán ugyanígy, Miki, egy pofás rendezési előtervet a főtér-főutca-Diófák-tere-Hársfa-utca-környékről, érted...!

GUBA (kelletlenül) Írasd föl Encivel, vagy hívd fel őket te – énnekem most... (Az órájára néz, a mobilján nézi, kapott-e SMS-t.)

F. SZABÓ (jobb híján Encinek folytatja, aki azonban nem írja) ...valami állam- vagy városalapító, zászlóbontó vagy bárakármilyen szoborkompozícióval a szovjet emlékmű helyén – még az sincs lebontva rendesen...

SÁNTA Nem elkezdtük az én időmbe’? De ti vétóztátok meg! Hányadik ciklusba’ csúfoskodik ott az a főtér, mint egy felvonulási vagy bontási hogymondják, szemétlerakat?!

F. SZABÓ Majd az azonnali kérdések óráján...! (Encinek:) Legalább söpörjék föl a közhasznúak, ebédig meglegyen!

JÉGKRÉMES ICA Na most, várjunk. Nekem itt nem világos. Hogy mi a befektető szándéka – és mért nincs itt az, aki őt idehozta. Akiről szó volt, hogy elővezeti a témát. Hogy egyáltalán ki az, és mit akar.

GUBA Most nem ért rá, de még nem is érdekes...

F. SZABÓ Hát információképpen el lehet róla mondani, nem? (Gubára néz:) Hogy Boszák úrnak a régi hogyhívjákja... együtt voltak a zászlóbontásban...

JÉGKRÉMES ICA Igen?, és hogy hívják?

F. SZABÓ Motika Ferenc.

JÉGKRÉMES ICA Motika? Na, az aztán...!

F. SZABÓ Mért, Ica, te ismerted már akkor?

JÉGKRÉMES ICA Hát... mondjuk, a nevét nem felejtem el. Habár a cikkeit névtelenül írta...

GUBA Miféle cikkeit?

JÉGKRÉMES ICA Azt a... tényfeltárónak nevezett cikksorozatot...

SÁNTA Azokat ő írta? Hohó, Áfész Ica! Hát akkor ez sokat tud rólatok!

JÉGKRÉMES ICA Hát biztosan sokat tud rólatok...

SÁNTA Na, polgármester úr? Mindenes F. Szabó elvtárs! Akkor ez a Motika nagyon jól emlékszik, hogy a GAMESZ égisze alatt hogyan mentek a magánvilla-építkezések! A tanácselnöké, a párttitkáré meg a tiedé!

F. SZABÓ Miről beszélsz?! Az Icának mondjad, mert ott az Áfész-vezérek visszaélései voltak leleplezve!

JÉGKRÉMES ICA Egyik héten. Másik héten meg a tiétek... Amúgy a mienkének a volumene, még ha igaz lett volna, sem közelítette volna meg a tietekét!

SÁNTA Javasolni fogom, hogy az Emlékházban ezek a feledésbe merült előzmények is ki legyenek ragasztva a falra. Név szerinti lebontásban.

GUBA És a te neved?, agitpropos Ernő? Azt hova ragasztanád ki?

SÁNTA Én voltam az egyetlen az egész megyében, akit kirúgtak a pártból!

GUBA Én meg az egyetlen, aki be se léptem.

JÉGKRÉMES ICA Miklóska, ezt nem kéne... Nem léptél be, de miért? Mert nem vettünk föl, pedig nagyon akartad, csak volt az a fegyelmi ügyed...

GUBA De mért kaptam fegyelmit, Ica néni, mért?, na?

F. SZABÓ Nem hagynátok abba?

SÁNTA Igazad van, Bélám, a szaftos ügyekért nem kell a múltba visszamenni.

GUBA Ne, ne, Béla...! Ereszd el a füled mellett...!

NÉMET TURISTA (türelmetlenül sugdos megint Hajninak, majd föláll, és meg is szólal) Alsó bitte... Danke für Ihre Gastfreundschaft, aber es ist ja schon Mittag... Kommen Sie mit, Kleine? („Kérem... Köszönöm a kedves vendéglátást, de most már, ugyebár, ebédidő van... Velem tart, kislány?”) (Elindul kifelé.)

HAJNI (föláll, elindul) Na, vályúhoz! Mer’ már csak röfög itt nekem...

ENCI (fölvisít) Te Hajniii! Hát az esti emléktábla-parti napirendjét nem is vettük!

F. SZABÓ (észbe kap) Hú, bassza meg! Hajnika, meg van minden szervezve?

HAJNI Rendszerdöntő Zászlóbontás Napja?, persze, már évek óta... Tűzoltózenekar, fáklyás megemlékezés, koszorúzó gardenparti, emlékházi svédasztal... Minden évbe’ ugyanaz, csak idén a’ ünnepi beszédet a főnök tartja!

F. SZABÓ Én?

HAJNI Mér’, hát ki a polgármester?

Kimennek, csak F. Szabó és Guba marad hátra.

F. SZABÓ Ez a koszorúzás teljesen kiment a fejemből... Meg a Frici sincs itthon... Azért az a fölvetés jogos, hogy ki ez a Motika és mit akar. Mert a Fricinél tutira kinyírta magát, többet nem játszik, egy nulla...

GUBA És ha ponthogy a Boszák áll bukásra?

F. SZABÓ Hát, hallod... nemrég még a veje akartál lenni, most meg...

GUBA Az egészen más – és még nyitott kérdés... Csak feltűnt nekem, ahogy Frici beszart attól, hogy ez a Motika itt van! Lehet, hogy ráküldték...

F. SZABÓ Kicsodák?

GUBA Ki tudja... akik jönnek föl...

F. SZABÓ Vagy pont, hogy megerősödik a Frici...! Nincs még híred a választásról?

GUBA (az órájára néz) Még korai... Különben elég aggasztóan nézett ki az éjjel...

F. SZABÓ Bepiált, ordibált, megesik...

GUBA Nusi azt mondta, hogy nem is ivott. Tisztára paranoiás roham...

F. SZABÓ Te se vagy pszichiáter, Miki...

A szín elsötétül – zene.