Statárium

Szociográfia – Sipos Andrással

Dokumentumszociográfia a „gyújtogató kulákok” pereiről.


Závada Pál–Szüts Miklós: Wanderer

Úton a budaörsi Ótemetőbe

Emlékezik és emlékeztet ez a könyv, ám a maga duplán egyéni kifejezőeszközeivel – két alkotója két formanyelven komponál mégis egységes könyvet: Szüts Miklós a képzőművész ihletettségével fotografálja, Závada Pál pedig az ide vezető utat népesíti be a hajdaniakkal – hogy aztán mesélhessen – valódit és költöttet is annyira szépen meséljen, hogy igaz legyen.


Publikációk gyűjteményes kötetekben

Jadviga párnája (részlet), Körkép ’97, Magvető, 1998

A Maga harangjában... a te nyelved kongat, Körkép ’98, Magvető, 1998

Milota előadásai a méhekről, Körkép 99, Magvető, 2000

Milota előadásai az elnökválasztásról, Körkép, 2000, Magvető, 2001

Milota előadása Kuhajda Ilonkáról Magyar próza az ezredfordulón, Bárka – Békés Megyei Könyvtár – MKE – Gyulai Várszínház, 2001

Állóhajón Európába, Eurovízió. Kortárs Magyar irodalmi antológia, Litera Könyvek, 2004


Idegen testünk

Egy pesti fényképész-műteremben 1940 szeptemberében összegyűlnek a háziasszony, Weiner Janka rokoni, szerelmi és baráti vonzáskörének legfontosabb alakjai - divatáru-boltos unokanővére, papnövendék öccse meg a régi társak, a katonadiplomata, a költőjelölt, az újságírók, a barátnők -, sváb, magyar, zsidó és félzsidó magyarok. Izgalomban tartja őket az erdélyi országgyarapítás csakúgy, mint a fajvédelmi törvény - miközben konokul, lázasan vagy reménytelenül szeretik egymást.


Kulákprés

A Kulákprés egy család, illetve egy falu történetét mutatja be 1945 és 1956 között: a kuláklisták, a beszolgáltatás, a padlássöprések, a növekvő terhek és fogyó földek idején. A falu Tótkomlós, a főszereplők a Závada család tagjai. "Azokat a dokumentumokat és leveleket, amelyek szinte akaratomtól függetlenül váltak mozgatóivá egy majdani könyv munkaprogramjának, 1983 őszén találtam egy tótkomlósi padláson.


A fényképész utókora

Holtak és utódok, családok és barátságok, eszmék és szerelmek két nemzedéke. Závada regénye Buchbinder fényképész 1942-es életképével veszi kezdetét, és az elmúlt század ötven évét íveli át. A Jadviga párnája és a Milota után a trilógia harmadik darabja csoportkép egy történelmi korról, amely a szerző "műtermében" személyes fikcióvá, párhuzamos élettörténetekké bomlik ki és fonódik össze. Hitek és tévhitek, köz- és magánbűnök, kis és nagy hazugságok, érzékek és érzelmek iskolája ez a könyv.


Milota

Závada Pál új regénye egy 67 éves férfi és egy 34 éves nő egymást faggató, egymásban tükröződő testamentuma. Milota György utoljára meséli el életének, családjának, szerelmeinek, falujának történeteit és legendáit, a méhészet és a máktermesztés fortélyait - miközben Roszkos Erika megpróbál a maga zsákutcába jutott életébe eligazodni.


Mielőtt elsötétül

(novellák és kisregény)

A nyolcvanas évek Budapestjének értelmiségi közegében játszódó, sokszálú történet, Lawrence Durrell Alexandriai négyesére emlékeztető megoldással, fokozatosan módosuló igazságtartalommal, különböző elbeszélők eltérő nézőpontjából bontakozik ki az olvasás folyamán.


Kulákprés

Család- és falutörténeti szociográfia, Tótkomlós 1945–1956

A Kulákprés egy család és egy falu történetét mutatja be 1945 és 1956 között - a növekvő terhek és fogyó földek idején, a gazdálkodók kifosztásának és üldöztetésének éveiben. A falu: Tótkomlós, a főszereplők: a Závada család tagjai. Závada Pál szociográfiája a sztálinista parasztpolitika hazai fejleményeit a település, illetve a családi gazdaság sorsában párhuzamosan követi nyomon.