Könyv

Kulákprés

Dokumentumok és kommentárok egy parasztgazdaság történetéhez

A Kulákprés egy család és egy falu történetét mutatja be 1945 és 1956 között - a növekvő terhek és fogyó földek idején, a gazdálkodók kifosztásának és üldöztetésének éveiben. A falu: Tótkomlós, a főszereplők: a Závada család tagjai. Závada Pál szociográfiája a sztálinista parasztpolitika hazai fejleményeit a település, illetve a családi gazdaság sorsában párhuzamosan követi nyomon. A fényképek, dokumentumok, levelek felhasználásával írt könyv 1986-ban jelent meg először.


Kulákprés

Család- és falutörténeti szociográfia, Tótkomlós 1945–1956

A Kulákprés egy család és egy falu történetét mutatja be 1945 és 1956 között - a növekvő terhek és fogyó földek idején, a gazdálkodók kifosztásának és üldöztetésének éveiben. A falu: Tótkomlós, a főszereplők: a Závada család tagjai. Závada Pál szociográfiája a sztálinista parasztpolitika hazai fejleményeit a település, illetve a családi gazdaság sorsában párhuzamosan követi nyomon.


Mielőtt elsötétül

(novellák és kisregény)

A nyolcvanas évek Budapestjének értelmiségi közegében játszódó, sokszálú történet, Lawrence Durrell Alexandriai négyesére emlékeztető megoldással, fokozatosan módosuló igazságtartalommal, különböző elbeszélők eltérő nézőpontjából bontakozik ki az olvasás folyamán.


Milota

Závada Pál új regénye egy 67 éves férfi és egy 34 éves nő egymást faggató, egymásban tükröződő testamentuma. Milota György utoljára meséli el életének, családjának, szerelmeinek, falujának történeteit és legendáit, a méhészet és a máktermesztés fortélyait - miközben Roszkos Erika megpróbál a maga zsákutcába jutott életébe eligazodni.


A fényképész utókora

Holtak és utódok, családok és barátságok, eszmék és szerelmek két nemzedéke. Závada regénye Buchbinder fényképész 1942-es életképével veszi kezdetét, és az elmúlt század ötven évét íveli át. A Jadviga párnája és a Milota után a trilógia harmadik darabja csoportkép egy történelmi korról, amely a szerző "műtermében" személyes fikcióvá, párhuzamos élettörténetekké bomlik ki és fonódik össze. Hitek és tévhitek, köz- és magánbűnök, kis és nagy hazugságok, érzékek és érzelmek iskolája ez a könyv.


Kulákprés

A Kulákprés egy család, illetve egy falu történetét mutatja be 1945 és 1956 között: a kuláklisták, a beszolgáltatás, a padlássöprések, a növekvő terhek és fogyó földek idején. A falu Tótkomlós, a főszereplők a Závada család tagjai. "Azokat a dokumentumokat és leveleket, amelyek szinte akaratomtól függetlenül váltak mozgatóivá egy majdani könyv munkaprogramjának, 1983 őszén találtam egy tótkomlósi padláson.


Idegen testünk

Egy pesti fényképész-műteremben 1940 szeptemberében összegyűlnek a háziasszony, Weiner Janka rokoni, szerelmi és baráti vonzáskörének legfontosabb alakjai - divatáru-boltos unokanővére, papnövendék öccse meg a régi társak, a katonadiplomata, a költőjelölt, az újságírók, a barátnők -, sváb, magyar, zsidó és félzsidó magyarok. Izgalomban tartja őket az erdélyi országgyarapítás csakúgy, mint a fajvédelmi törvény - miközben konokul, lázasan vagy reménytelenül szeretik egymást.


Publikációk gyűjteményes kötetekben

Jadviga párnája (részlet), Körkép ’97, Magvető, 1998

A Maga harangjában... a te nyelved kongat, Körkép ’98, Magvető, 1998

Milota előadásai a méhekről, Körkép 99, Magvető, 2000

Milota előadásai az elnökválasztásról, Körkép, 2000, Magvető, 2001

Milota előadása Kuhajda Ilonkáról Magyar próza az ezredfordulón, Bárka – Békés Megyei Könyvtár – MKE – Gyulai Várszínház, 2001

Állóhajón Európába, Eurovízió. Kortárs Magyar irodalmi antológia, Litera Könyvek, 2004


Závada Pál–Szüts Miklós: Wanderer

Úton a budaörsi Ótemetőbe

Emlékezik és emlékeztet ez a könyv, ám a maga duplán egyéni kifejezőeszközeivel – két alkotója két formanyelven komponál mégis egységes könyvet: Szüts Miklós a képzőművész ihletettségével fotografálja, Závada Pál pedig az ide vezető utat népesíti be a hajdaniakkal – hogy aztán mesélhessen – valódit és költöttet is annyira szépen meséljen, hogy igaz legyen.


Statárium

Szociográfia – Sipos Andrással

Dokumentumszociográfia a „gyújtogató kulákok” pereiről.


Kötetben nem szereplő írások

Hazátlanok, sorakozó!, Medvetánc, 1988/4.

Anyánk hív - megyünk!, 2000, 1991/3.

Saját idők nyomai 2000, 1991/8.

A regénycím – Irodalmi szószedet Magyar Narancs (...)

Magyarjaim erkölcsi csődje - Előadás a lipcsei könyvvásáron 2004. március 26-án rendezett “Elűzés, kiűzetés” című vitához

Parti Nagy Lajos ötven lett, Élet és Irodalom, 2003. október

Kulákok és fényképészek - Vetített-képes székfoglaló előadás és fölolvasás

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006. december 18.


Fordításban megjelent novellák és regényrészletek

The Tray-Place in Kirov Street The Hungarian Quarterly, Winter 1991

Jadvigin vankúšik (részlet szlovákul) Revue Svetovej Literatúry 1998. 3.

Prel. Renáta Deáková

Het kussen van Jadviga (részlet hollandul) De tweede ronde. Hongaars nummer Tijdschrift voor literatuur. Lente 1998 Vertaling Mari Alföldy

Jadviga’s Pilow (részlet angolul) Seven Voices. A Sampler of New Hungarian Writing1999. Hungarian Book Foundation Translated by Judith Sollosy from Jadviga’s Pilow LEOPARD V